Anmelden

Herr Prof. Dr. Grosio Stanilov

Grosio Stanilov in Madipedia

Dienstadresse

Dienstadresse

Universität Sofia

Blvd. J. Bourchier 5

1164 Sofia

Bulgarien


Tel. (d)

+ 3592 623483

Sekretariat

97461

Fax

E-Mail

stanilov@fmi.uni-sofia.bg